Foto

Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Autoprofi & Matějovský, s.r.o., IČ: 60932104, se sídlem Jezbinská 933, Jaroměř, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5854 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s uzavřením zakázky na opravu, a to zejména v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, tel. číslo, RZ vozu, č. VIN, …

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zařazení do databáze správce pro účely zajištění oprav vozů a služeb s tím spojených, ev. přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce) a v neposlední řadě též k zasílání obchodních sdělení společnosti týkajících se správcových aktivit, nebo jeho výrobků a služeb a ev. výrobků a služeb třetích stran, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, jakož i mobilního čísla, Vámi uvedené v rámci poskytnutých informací při zakládání karty vozu anebo zakázkového listu.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování služby) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@a-profi.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména lidé zajišťující subdodávky služeb /STK, Pojišťovny, .../, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@a-profi.cz či písemně na adrese sídla správce (Autoprofi & Matějovský, s.r.o., IČ: 60932104, se sídlem Jezbinská 933, Jaroměř). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

O tom, jak pracujeme s vašimi osobními údaji si také můžete přečíst zde.

Provozovatelem webu je společnost Autoprofi & Matějovský, s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše